خلاصه ای از مبحث ارتباط و دوست یابی (۲)

تحمیل بدون تفهیم دو نتیجه دارد:
۱-گستاخی
۲-فریبکاری

در تفهیم باید سوالات بی پروا را جواب دهیم.
فهم آموختنی نیست، تجربی است.
ندیدن، نبودن نمی آورد، حذف مسئله حل مسئله نیست، زخم را نباید پنهان کنیم باید درمان کنیم.
اصلاح ارتباط باید کرد نه حذف ارتباط.
اگر جوان بداند بزرگترها میخواهند رابطه را حذف کنند، پنهان کاری میکند.
تحمیل نوعی تحقیر در پی دارد.

انواع ارتباط:
۱-ارتباط شناختی
۲-ارتباط عاطفی
۳-ارتباط غریزی

ارتباطی که در آن آرامش و کمال و پیشرفت باشد، با رعایت فاصله ی سلامت بدون اشکال است.
جوان یک دریا عاطفه است و یک لیوان تجربه.
صمیمیت مرحله ی بعد از هویت است، صمیمیت بدون هویت: وابستگی

انواع نیاز:
۱- نیاز طبیعی
۲- نیاز تحریکی

فرد در حدود سنین ۲۲-۲۴ سالگی استقلال فکری و بلوغ اجتماعی دارد و می تواند به عنوان یک شهروند تنها زندگی کند.

بلوغ عاطفی: تثبیت علایق و سلیقه ها
بهترین سن ازدواج در جامعه ی امروزی ۲۵ سالگی به بعد است.
اولین انگیزه ی ارتباط، کنجکاوی است. علت کنجکاوی شناخت بیشتر است اما این کنجکاوی باید توسط دانایان مقبول کنترل شود.
در صورتی که این ارتباط در گروه های ورزشی و جایگاه های مقبول جامعه شکل بگیرد و تحت نظارت دانایان مقبول باشد(با رعایت فاصله سلامت) بسیار پسندیده است.

قبل از انتخاب باید چهار بلوغ حاصل شود:
۱- بلوغ جنسی (تا حدود ۱۵ سالگی)
۲- بلوغ روانی (فرد در این بلوغ هویت پیدا میکند.)
۳- بلوغ اجتماعی
۴- بلوغ فکری


درباره مرجان ملایری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Zendegi Injast