خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

عاطفه ی ایرانی | زندگی اینجاست

به نام خدایی که رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

همانطور که میدانید وجود عاطفه در انسان یک امر طبیعی است، اما میزان بروز و شکل این عواطف در افراد متفاوت است. در این مبحث با تشریح بیشتر برنامه “عاطفه ایرانی“، به بررسی شخصیتها و کیفیت عواطف می پردازیم. خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی
ابتدا به تعریف عاطفه و سپس به عوامل موثر بر عوطف و احساسات و سایر موضوعات مرتبط پرداخته می شود.

تعریف عاطفه
نوعی میل است که جهت آن بسوی غیر (دیگران) است، اما در نهایت خود انسان نیز از ابراز عاطفه نسبت به دیگران، در خود احساس شادی و لذت می کند.
این یک تعریف ساده و قابل درک از عاطفه بود در این بین کسانی وجود دارند که از عواطف و احساسات بیشتری برخور دارند که به آنها “شخصیتهای عاطفی” نیز گفته می شود. راجع به عاطفی بودن دو بعد را می توان در نظر گرفت:خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

۱- طبیعی بودن عاطفه
۲- میزان عاطفی بودن
که این مورد نیز دو عامل “کمی” و “کیفی” را در بر میگیرد که در مباحث بعدی این موارد را شرح می دهیم.

طبیعی بودن و میزان عاطفه و عوامل تاثیر گذار بر آن
در مورد طبیعی بودن عواطف، ما معیار مشخصی نداریم که بگوییم داشتن عاطفه تا این اندازه طبیعی و کمتر یا بیشتر از این اندازه غیر طبیعی است. مهم آثار و نتایجی است که از عواطف بر جای می ماند که می تواند مفید یا مضر باشد.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی
عاطفی بودن یک روحیه طبیعی است که به سرشت، وراثت، جسم و ساختار مغز بستگی دارد. مرکز کنترل احساسات و عواطف یا همان هوش هیجانی توسط بادامک های مغز صورت می گیرد. هرچه اندازه این بادامک ها بزرگتر باشد، فرد از احساسات و عواطف بیشتری برخوردار است.
در افراد بزهکار و خلافکار اندازه این بادامک ها ۱۷% کوچکتر از اندازه طبیعی است به گونه ای که انگار احساسی ندارند.

میزان عاطفی بودن از لحاظ کمی:
مربوط به شدت دوست داشتن می باشد.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

از لحاظ کیفی:
مربوط به کیفیت دوست داشتن و مهربانی می باشد.

خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

عاطفه زیاد و آثار آن در زندگی فرد و اجتماع
زیادی بودن عاطفه یعنی اینکه یک سود منطقی و عاقلانه را بخاطر رعایت عواطف و احساسات از دست بدهیم.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی
در اصل زمانی که عاطفه از خرد انسان بالاتر برود، بطوری که اگر خرد نباشد عقل از کار می افتد. محبتی که خارج از خرد باشد فرد دچار اشتباه می شود و به مسائل و اتفاقات پیرامون عاطفی و احساسی نگاه می کند.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

زیاد از حد عاطفی بودن روی فرد و کسانی که با او در ارتباط هستند (خانواده و دوستان) تاثیر می گذارد و گاهی اوقات آثار این عواطف به ضرر فرد عاطفی و دیگران است. به عنوان مثال مادر یا پدری که محبت و مهربانی بیش از اندازه به فرزند خود دارند، شاید از لحاظ عاطفی تخلیه شوند و آرامش پیدا کنند، اما سوی دیگر این محبت فرزندی است که لوس و ضعیف بار خواهد آمد و در بعضی از موارد از خانواده گریزان می شود.

گاهی اوقات نیز شخص عاطفی خود آسیب می بیند. یعنی به علت عاطفه زیادی که دارد از طرف خانواده و سایرین آزار می بیند و با همه آزاری که می بیند هیچ واکنشی نشان نمی دهد. در واقع بخاطر عواطف زیاد ظلم پذیر می شوند که این شرایط آثار ناخوشایند روحی و جسمی را در پی خواهد داشت. مانند: افسردگی و زخم معده.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

عواطف زیاد تصمیم گیری را مشکل و عملکردها را سوگرا می کند، عدالت و انصاف را از بین می برد و زندگی را مختل می کند. در چنین شرایطی عاطفه بر خرد فرد حاکم است و هیجان مانع از کارکرد درست عقل می شود و فرد را وابسته و زندگی را فلج می کند.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

راه های کنترل عواطف زیاد
فرض کنید که یک دیگ بزرگ پر از غذا در خانه دارید. برای اینکه این غذا از بین نرود باید مصرف شود و همه افراد خانواده از این غذا بخورند. آیا معده انسان ظرفیت این همه غذا را دارد؟! به خوبی می دانید که پاسخ خیر است چرا که با پر شدن ظرفیت معده و اضافه غذا خوردن حال بد و مریضی را در پیش خواهد آورد.
اگر این مثال را به عاطفه زیاد تشبیه کنیم اینگونه می شود که افراد عاطفی می خواهند همه این عواطف را فقط به خورد خانواده دهند. کسانی که دارای عواطف بزرگی هستند نباید عواطف را فقط به خورد خانواده بدهند زیرا که تورم عشق و محبت را پیش خواهد آورد که این خود زمینه نفرت را پیش می آورد.

راه چاره این است که این دریای عاطفه را بین خانواده و فامیل و دوستان پخش کند و احساس خود را به آدمهای دیگر هدیه دهد و همه از این دریای محبت استفاده کنند.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

عواطف زیاد را نباید فقط برای انسان خرج کرد بلکه باید برای گل و گیاه، حیوانات و سایر ارکان طبیعت اختصاص یابد. به عنوان مثال افراد عاطفی اگر یک باغچه داشته باشند و بخشی از این عواطف را برای گل و گیاه نثار کنند، نتیجه ای که خواهد داشت یک آرامش درونی است و دیگر اینکه محبت بر روی یک فرد متمرکز نمی شود. اگر عواطف و احساسات از روی برنامه خرج نشود سمت و سوی دیگر پیدا می کند.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

محبت باید سازنده و کمال افزا باشد نه فرسایشی
عاطفه زیاد دست و پای فرد را می بندد
عاشق بیمار محبوب زندانی می سازد بطوری که عشق و علاقه در محبوب نیز می میرد چرا که عشق نیز در فضای آزادی رشد می کند.

خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

عواطف و احساسات در قدیسین
تا به اینجا در مورد شخصیتهای عاطفی و راه های پیشنهادی آن صحبت شد.نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که هیجانی یا احساسی بودن، یعنی کسانی که در یک لحظه تحریک می شوند و واکنش نشان می دهند با عواطف بزرگ متفاوت است. عواطف بزرگ لحظه ای و واکنشی نیستند.

خداوند دل بزرگ را به آدمهای بزرگ می دهد و دریای عشق را به آدمهای دریا دل می دهد. مانند قدیسین. خداوند به همه این دل را نمی دهد و فقط به قدیسین این موهبت را عطا کرده است. قدیسین از عواطف بزرگی برخوردارند و در آرامش هم عشق می ورزند. به انسانها و دریا و طبیعت و هستی عشق می ورزند. این افراد لبریز از عشق هستند، این نوع عاطفه بسیار متعالی و زیباست و این نشانه روحیه عاطفی آنها است که از عقل هم بالاتر نمی زند.

چرا خداوند این عاطفه را به آنها داده است؟ برای اینکه بد و خوب را دوست داشتند. از بدیِ بدها (کسانی که در حقشان بدی می کردند) بیزار بودن اما نسبت به آنها احساس دلسوزی داشتند. به عنوان مثال پیامبر (ص) خدا حتی نسبت به پیرزنی که بر سرش خاکستر ریخت نیز ملاطفت و مهربانی داشتند.

در قدیسین کیفیت عواطف وجود دارد، یعنی مهری در دل آنهاست که ما آن را نداریم.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی
کیفیت مهرشان چه بود؟! اینکه آنها مهربان بودند نه مهر طلب، یعنی اینکه آنها مهر می ورزیدند نه اینکه در ازایش چیزی را بخواهند و یا دریافت کنند.

گل باش و خوش ببوی، گرد تو مگس باشد و یا پروانه
چون گل هستند خوش می بویند و چون آفتابند خوش می درخشند
و چون اینگونه هستند حتی اگر کسی آنهارا اذیت کند این اذیت ها زیاد به چشم نمی آید

تفاوت مهربان و مهر طلب
این تفاوت در این است که مهربان، از لطف و مهربانی و تابیدن لذت می برد و آرامش دارد و همیشه حالش خوب است و لطف میکند و می رود. اما مهر طلب از نتیجه مهر لذت می برد.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی
افراد مهر طلب همیشه غصه می خورند و دائم در نتیجه انتظار می سوزند. این افراد اگر مهر نورزند بهتر است زیرا که با این کار به خود آسیب می رسانند و مدام در اتنظار جبران بسر میبرند.خلاصه مباحث | عاطفه ی ایرانی

روح یک قدیس مهربان است نه مهر طلب. اگر یک انسان به این حالت از لطف و مهربانی برسد و خود را محتاج مهر ورزیدن و لطف ورزیدن و شایسته بخشیدن بداند، خیلی احساس آرامش دارد و این یعنی خود آرامش و می توان گفت که روح خدا در این شخص بوجود آمده است.

مانند خورشید بتابیم، مانند گل معطر باشیم
نیکی هنری نیست،به امید تلافی احسان به کسی کن که به کارتو نیاید
کمتر از ذره نئی،پست مشو، مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

درباره سهیلا مظاهری

به مسائل خود شناسی بسیار علاقه مندم وسعی کرده ام آنچه را فرا میگیرم بکار ببرم چراکه معتقد هستم شناخت خود همان طی کردن راه تدریجی فطرت است که به خدا میرسد. یکی از دلایل همکاریم با این سایت رواج ساده زیستی و ساده بودن است، که این اصول در این سایت به زیبایی مطرح شده است. امیدوارم بتوانم نقش موثری در پیش برد اهداف این سایت داشته باشم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Zendegi Injast