هفت عادت مردمان موثر (۱۱)

هفت عادت مرمان موثر | زندگی اینجاست

سینرژی: انرژی گروهی ایجاد کنید.

عادت ششم ثمره نهایی یا ایجاد راه حلهای های تازه و بهتر گروهی است. راه حلهایی بهتر از آنچه نخست هر یک از افراد پیشنهاد کرده بودند. سینرژی ضد مصالحه و سازش است. به تعبیر یعنی “کل” بزرگتر از مجموع اجزای آن است. عادت ششم، جنبه خلاق عادت پنجم است.

در اینجاست که خلاقیت خود را به کار می گیرید و راه حلهای تازه و بهتری را جستجو می کنید. بیشتر مردم به جای سینرژی (همکاری خلاق) ستیز یا گریز را در پیش میگیرند. هر دوی این شیوه ها ناشی از الگو های ارتباطی نابالغ است. این همدلی و تفاهم متقابل، احترام و تاکیدی چندین برابر ایجاد می کند. در این صورت به نگرشهای “برنده / بازنده” یا “بازنده / برنده” روی نمی آورید. به سازش و مصالحه نیز نمی پردازید. بلکه وارد مرحله خلاقیت و ایجاد امکانات و راه حلها و انتخابهای تازه می شوید.هفت عادت مردمان موثر (۱۱)

برای ایجاد همکاری گروهی و مشاوره با سازمانها این توصیه ناشی از تجربه مستقیم و حرفه ای من است و همچنین در انواع و اقسام مذاکرات حقوقی و حتی در جنگها و نبرد ها و حتی در شدید ترین مشکلات زناشویی، عمیقا به عادت های چهارم و پنجم و ششم بپردازید.هفت عادت مردمان موثر (۱۱)

دقیقا به طرف مقابل گوش فرا دهید و در نهایت احترام ارتباط بیان کنید. آنگاه تواناییهای خلاق خود را به کار ببرید تا راه حلهای تازه و سرشار از منافع متقابل یا نگرش “برنده / برنده”ایجاد کنید. طبیعتا این امر مستلزم صرف وقت، صبر، شکیبایی و پرورش “منش” قدرتمند ناشی از عادتهای اول و دوم و سوم است و همچنین مستلزم احساس ایمنی درونی است که ناشی از صداقت و حس تعهد نسبت به ارزشهایی است که درونا انتخاب کرده ایم.

یکی از مسائلی که هنگام گفتگو و ارتباط با آن مواجه می شویم این است که افراد به شیوه های متفاوت می اندیشند. شاید درباره ی نظریه استیلای مغز شنیده باشید. بررسی نشان می دهد که نیمه راست مغز متفاوت با نیمه چپ آن می اندیشد و کنش متفاوتی را انجام میدهد.
کنش مغز چپ بیشتر معطوف به کلام و کنش مغز راست بصری است. مغز چپ بیشتر تحلیلی و منطقی و مغز راست بیشتر خلاق و شهودی است. مغز چپ معطوف به محدودیتهای زمانی و مغز راست معطوف به بی زمانی است و هر دو نیمه مغز را احتیاج داریم. کلید،ایجاد تعادل بین این دو است. گاه این تعادل در یک نفر وجود دارد، چه برسد به زمانی که میخواهید این تعادل را میان دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد ایجاد کنید

با مغز چپ مدیریت و با مغز راست رهبری کنید.

 

هفت عادت مردمان موثر (11)

ارج نهادن به تفاوت ها

ارج نهادن به تفاوت ها، جوهر سینرژی (ایجاد انرژی گروهی) است. ارج نهادن به تفاوتهای عاطفی و روانی و ذهنی افراد.
کلید ارج نهادن به تفاوتها این است که دریابیم افراد، جهان را نه آنگونه که هست، بلکه آنگونه که خود هستند می بینند.

اگر تصور کنم جهان را همان گونه که هست می بینم، دیگر به چه دلیل باید تفاوتها ارج نهم؟
اصلا چرا بخواهم با کسی تماس داشته باشم؟هفت عادت مردمان موثر (۱۱)
مگر نه این که تصور کنم واقع بین و عینی گرا هستم؟
مگر نه اینکه تصور می کنم خودم صاحب دیدگاه وسیعتری هستم؟هفت عادت مردمان موثر (۱۱)
اگر چنین تصوری داشته باشم، هرگز نه تنها قادر به اتکای متقابل، بلکه قادر به استقلال نیز نخواهم بود. زیرا توسط برداشتهای خودم شرطی شده ام.

انسان میتواند واقعا مؤثر باشد که در نهایت تواضع و حرمت به تفاوتها، محدودیتهای ادراکی خویش را دریابد و قدر منابع غنی موجود را که فقط از طریق ارتباط متقابل با ذهن و دل انسان های دیگر میتواند به دست آورده را بداند. انسان مؤثر، به تفاوت ها ارج می نهد، زیرا آن تفاوتها بر دانش و فهم خودش از واقعیت می افزاید. اگر ما با تجربه های خودمان تنها بمانیم، همواره از کمبود اطلاعات رنج میکشیم.

جدول زیر ارتباط نزدیک سطح اعتماد را با سطوح ارتباط نشان میدهد. اگر سطح اعتماد پائین باشد، حالت تدافعی ایجاد میکند و زبان گفت و گو لحن حقوقی به خود می گیرد، اینگونه شیوه ارتباط مؤثر نیست، زیرا میان تولید و قابلیت تولید تعادل ایجاد نمیکند.

هفت عادت مردمان موثر (11)

درباره سهیلا مظاهری

به مسائل خود شناسی بسیار علاقه مندم وسعی کرده ام آنچه را فرا میگیرم بکار ببرم چراکه معتقد هستم شناخت خود همان طی کردن راه تدریجی فطرت است که به خدا میرسد. یکی از دلایل همکاریم با این سایت رواج ساده زیستی و ساده بودن است، که این اصول در این سایت به زیبایی مطرح شده است. امیدوارم بتوانم نقش موثری در پیش برد اهداف این سایت داشته باشم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Zendegi Injast